Mening yutuqlarim


  • Mening yutuqlarim
  • Mening yutuqlarim
  • Mening yutuqlarim
  • Mening yutuqlarim
  • Mening yutuqlarim

Ish ta'rifi

Mehnat faoliyatim davomida erishgan yutuqlarim

Меҳнат стажи 17 йил. Мазкур вазифада 2002 йилдан ишламоқда.

Н.Астанова кўп йиллик тажрибага эга илғор педагог сифатида замонавий таълим технологиялар...

Nilufar Astanova

Nilufar AstanovaTarbiyachi


Bilan bog'liq ishlar